Asfalt Katmanları ve Tabakaları

Yolların üst yapılarında en çok tercih edilen asfalt başlıca üç katmandan oluşmaktadır. Bunlar asfaltın temel tabakası, binder tabakası ve yüzey tabakası diye adlandırılır.

Asfaltın temel tabakalarında kullanılan karışımlar, yolun esas yükünü taşıdığı ve zemine direkt temas ettiği için uygulama kalınlığı daha kalın ve elastiklik modülü daha fazladır. Binder tabakası, düzgün bir yüzeyin elde edilmesini sağlayan ve iki katmanın arasında bulunan bir tabakadır. Asfaltın yüzey tabakaları, katmanların en üst tabakasında bulunan ve aralarında en ince olan tabakadır. Bu tabakalar, lastik ile asfalt arasındaki tutunmayı sağlar ve konforlu, gürültüyü düşürmek için düzgün bir şekilde dizayn edilir.

Asfalt katmanlarının kalınlığı ve katman sayısı; uygulama zeminine, müşterinin bütçesine ve hizmet ömrü beklentilerine göre uygun olarak seçilir.